Onbeperkt Jobstudent zoekt bedrijven waar jongeren met beperking aan de slag kunnen
De organisatie Onbeperkt Jobstudent is op zoek naar bedrijven waar jongeren met een beperking aan de slag kunnen als jobstudent. Zowel voor de jongeren zelf als voor de bedrijven een win-winsituatie: voor jongeren met een beperking is het vaak moeilijk om een eerste werkervaring op te doen en het bedrijf krijgt er een zeer gemotiveerde werkkracht bij. Onbeperkt Jobstudent bestaat nu 2 jaar en wil uitbreiden.