Partners

Meer kansen voor jongeren met een beperking of chronische ziekte, daar zetten onze partnerbedrijven mee hun schouders onder. Samen zorgen we ervoor dat er geen onbeperkt talent verspild wordt en meer jongeren hun plaats op de arbeidsmarkt vinden.